top of page

להשכרה דירת גן בנוף כנרת צפת

להשכרה בנוף כנרת, דירת גן משופצת כחדשה 3.5 חד' + גינה ענקית צופה לנוף, כניסה מיידית 2700 ש"ח לפרטים נוספים: 0526673735
יוקרה נכסים לוגו
bottom of page