top of page

למכירה בית קרקע בגדוד השלישי בצפת

למכירה בגדוד השלישי בצפת,בית קרקע בודד 5 חד' בנוי 160 מ"ר,שמור ומתוחזק היטב מגרש כחצי דונם ללא

מדרגות חניה פרטית חצר,רחוב פנימי ושקט.

מחיר 1.750.000

לפרטים נוספים וביקור בנכס חייגו למומחים בנדל"ן 0526673735
יוקרה נכסים לוגו
bottom of page