top of page

קרקע לבנייה בנוף כנרת צפת

למכירה בהזדמנות! 100.000 שקל מתחת למחיר השוק. בנוף כנרת בחלק העליון קרקע לבנייה 375 מ"ר צופה לנוף במחיר מציאה רק 460.000 ש"ח. ללא צורך בפיתוח. לפרטים נוספים חייגו 0526673735
יוקרה נכסים לוגו
bottom of page